امروز جمعه 24 مرداد 1399
riazish.cloob24.com
  0

  برای جمع و تفریق اعداد صحیح می توان از شیوه زیر برای آشنایی و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان استفاده نمود.

  که با دادن جمع و تفریق های متعدد و خواستن تکلیف از آنها، آنها را با این مهم آشنا سازیم...

  نکته مهم در این آموزش استفاده از رنگهای سرد و گرم برای اعداد مثبت و منفی می باشد...

  رنگهای مخالف با هم خط می حورند و رنگ های مشابه با هم جمع می شوند.

  0

  دانش آموزان عزیز جهت دانلود این درسنامه اعداد اول روی کلمه دانلود کلیک نمایید.

  دانلود درسنامه اعداد اول

  0

  دانش آموزان عزیز جهت دانلود درسنامه اعداد صحیح و گویا روی روی عبارت پایین کلیک نمایید.

  درسنامه فصل اول ریاضی هشتم

  0

  دانش آموزان عزیز جهت دانلود درسنامه راهبرد های حل مسئله روی عبارت پایین کلیک نمایید.

  درسنامه راهبردهای حل مسئله

  0
  1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
  2. عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.
  3. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
  4. عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد.
  5. عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 5 بخش پذیر باشد.
  6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
  7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
  8. عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.
  9. عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.
  10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.